View Single Post
Med ketamin kan du trippe til et helt annet univers uten å være redd for ubehagelige badtrips, på andre psykedelika som sopp, lsd, changa osv. får du lett badtrips selv i små doser. Det er min erfaring.

Det er umulig å si noe om hvordan ketamin er. Men kanskje noe slikt som et picasso maleri.