View Single Post
Jeg skjønner ikke...
Jeg hadde 170.000 kr netto utbetalt ifjor. Jeg går på AAP (avklaringspenger). Kan jeg sende en slik søknad?
Slipper man å betale skatt i det hele tatt om man får innvilget søknaden?