View Single Post
Så hvordan er reaksjonen ved det nye behandlingsstedet når man ikke ønsker å sende over journalen? Nå er jeg ikke lege, men jeg hadde nok antatt at en da prøver å skjule noe rusrelatert. Men det er selvfølgelig mulig at det finnes andre legitime grunner som jeg ikke kommer på.