View Single Post
forsøkt å sende en dhcp release og deretter en dhcp renew på vlan 102? Hvor lenge har du hatt edgerouter koblet til? Lenger enn dhcp leasetid for vlanet?