View Single Post
Det var det ja...
ivar_oslo's Avatar
På Magnormoen er det flere kameraer på norsk side, så tollerne vet nok om det hvis dem vil. Er også kameraer på nesten alle grenseveiene i området.