View Single Post
Viss barnet flytter ut er det en god tanke å gi pengene til barnet da forelderen ikke har de samme utgiftene til barnet som om barnet skulle bodd hjemme.