View Single Post
prøvd følge guides her med konfig av min edgerouter poe.
Får ikke noe dhcp på vlan 102. 101 gir dhcp med en gang.

Kode

 show dhcp client leases
interface : eth1.101
ip address : 10.170.134.36   [Active]
subnet mask: 255.255.254.0
domain name: lyse.net  [overridden by domain-name set using CLI]
router   : 10.170.134.1
name server: 92.220.228.70 109.247.114.4
dhcp server: 109.247.116.53
lease time : 85490
last update: Fri Jan 2 13:25:32 UTC 2015
expiry   : Sat Jan 03 13:10:13 UTC 2015
reason   : REBOOT

interface : eth1.102
last update: Fri Jan 2 13:26:27 UTC 2015
reason   : FAIL

interface : eth1
last update: Fri Jan 2 13:26:27 UTC 2015
reason   : FAIL
Skal jeg sette på bridge mode på mine sider på vikenfiber eller ikke?
Mac adressen jeg har brukt er den som står på undersiden av min zyxel 2812. Har bare delt de opp parvis med : imellom.

Dette er min konfig jeg har nå

Kode

firewall {
  all-ping enable
  broadcast-ping disable
  ipv6-receive-redirects disable
  ipv6-src-route disable
  ip-src-route disable
  log-martians enable
  name WAN_IN {
    default-action drop
    description "WAN to internal"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  name WAN_LOCAL {
    default-action drop
    description "WAN to router"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  receive-redirects disable
  send-redirects enable
  source-validation disable
  syn-cookies enable
}
interfaces {
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth1 {
    address dhcp
    duplex auto
		mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
    poe {
      output off
    }
    speed auto
    vif 100 {
      description ALTIBOX_CONFIG
      mtu 1500
    }
    vif 101 {
      address dhcp
      description TV_WAN
      dhcp-options {
        default-route no-update
        default-route-distance 210
        name-server update
      }
    }
    vif 102 {
      address dhcp
      description Internetwan
      firewall {
        in {
          name WAN_IN
        }
        local {
          name WAN_LOCAL
        }
      }
    }
  }
  ethernet eth2 {
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth3 {
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth4 {
    address 192.168.200.1/24
    description "LAN Network"
    duplex auto
    mtu 1500
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  loopback lo {
  }
  switch switch0 {
    mtu 1500
  }
}
protocols {
  igmp-proxy {
    interface eth1.101 {
      alt-subnet 0.0.0.0/0
      role upstream
      threshold 1
    }
    interface eth4 {
      alt-subnet 0.0.0.0/0
      role downstream
      threshold 1
    }
  }
  static {
    route 172.21.0.0/16 {
      next-hop 10.170.134.1 {
      }
    }
  }
}
service {
  gui {
    http-port 80
    https-port 443
    older-ciphers enable
  }
  nat {
    rule 5010 {
      description "masquerade for WAN"
      outbound-interface eth1.102
      type masquerade
    }
    rule 5011 {
      description "masquerade for TV_WAN"
      destination {
        address 172.21.0.0/16
      }
      outbound-interface eth1.101
      protocol all
      type masquerade
    }
  }
  ssh {
    port 22
    protocol-version v2
  }
  unms {
    disable
  }
}
prøvd følge guides her med konfig av min edgerouter poe.
Får ikke noe dhcp på vlan 102. 101 gir dhcp med en gang.

Kode

 show dhcp client leases
interface : eth1.101
ip address : 10.170.134.36   [Active]
subnet mask: 255.255.254.0
domain name: lyse.net  [overridden by domain-name set using CLI]
router   : 10.170.134.1
name server: 92.220.228.70 109.247.114.4
dhcp server: 109.247.116.53
lease time : 85490
last update: Fri Jan 2 13:25:32 UTC 2015
expiry   : Sat Jan 03 13:10:13 UTC 2015
reason   : REBOOT

interface : eth1.102
last update: Fri Jan 2 13:26:27 UTC 2015
reason   : FAIL

interface : eth1
last update: Fri Jan 2 13:26:27 UTC 2015
reason   : FAIL
Skal jeg sette på bridge mode på mine sider på vikenfiber eller ikke?
Mac adressen jeg har brukt er den som står på undersiden av min zyxel 2812. Har bare delt de opp parvis med : imellom.

Dette er min konfig jeg har nå

Kode

firewall {
  all-ping enable
  broadcast-ping disable
  ipv6-receive-redirects disable
  ipv6-src-route disable
  ip-src-route disable
  log-martians enable
  name WAN_IN {
    default-action drop
    description "WAN to internal"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  name WAN_LOCAL {
    default-action drop
    description "WAN to router"
    rule 10 {
      action accept
      description "Allow established/related"
      state {
        established enable
        related enable
      }
    }
    rule 20 {
      action drop
      description "Drop invalid state"
      state {
        invalid enable
      }
    }
  }
  receive-redirects disable
  send-redirects enable
  source-validation disable
  syn-cookies enable
}
interfaces {
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth1 {
    address dhcp
    duplex auto
		mac xx:xx:xx:xx:xx:xx
    poe {
      output off
    }
    speed auto
    vif 100 {
      description ALTIBOX_CONFIG
      mtu 1500
    }
    vif 101 {
      address dhcp
      description TV_WAN
      dhcp-options {
        default-route no-update
        default-route-distance 210
        name-server update
      }
    }
    vif 102 {
      address dhcp
      description Internetwan
      firewall {
        in {
          name WAN_IN
        }
        local {
          name WAN_LOCAL
        }
      }
    }
  }
  ethernet eth2 {
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth3 {
    duplex auto
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  ethernet eth4 {
    address 192.168.200.1/24
    description "LAN Network"
    duplex auto
    mtu 1500
    poe {
      output off
    }
    speed auto
  }
  loopback lo {
  }
  switch switch0 {
    mtu 1500
  }
}
protocols {
  igmp-proxy {
    interface eth1.101 {
      alt-subnet 0.0.0.0/0
      role upstream
      threshold 1
    }
    interface eth4 {
      alt-subnet 0.0.0.0/0
      role downstream
      threshold 1
    }
  }
  static {
    route 172.21.0.0/16 {
      next-hop 10.170.134.1 {
      }
    }
  }
}
service {
  gui {
    http-port 80
    https-port 443
    older-ciphers enable
  }
  nat {
    rule 5010 {
      description "masquerade for WAN"
      outbound-interface eth1.102
      type masquerade
    }
    rule 5011 {
      description "masquerade for TV_WAN"
      destination {
        address 172.21.0.0/16
      }
      outbound-interface eth1.101
      protocol all
      type masquerade
    }
  }
  ssh {
    port 22
    protocol-version v2
  }
  unms {
    disable
  }
}
Sist endret av irvmic; 12. juni 2019 kl. 13:14. Grunn: Automatisk sammenslåing med etterfølgende innlegg.