View Single Post
Ok et siste forsøk: jeg må altså sende min public key i tekstformat for at han skal kunne bruke den til å svare. Er det noen som kan poste et eksempel på formatet, sånn at jeg vet hva jeg skal hente fra Kleopatra?