View Single Post
Jeg har opprettet ny kontakt i Kleopatra, for kommunikasjon via Protonmail. Har fulgt oppskriften for hvordan man importerer public key etc, og så vidt jeg ser skal alt være klart til å sende.

Spørsmålet er om det er noe jeg har glemt? Jeg får bekreftelse på at Key pair er opprettet, men er det noe jeg må gjøre med EGEN nøkkel også oppi alt dette?

Spurt på en litt annen måte: Når jeg har fulgt stegene i veiledningen og importert mottagers nøkkel, opprettet Key pair osv, skal det da bare være å lage og sende den krypterte mailen til denne mottageren? Altså at det er sånn at han automatisk får min nøkkel også, at det er "inkludert" i informasjonen jeg sender når jeg sender mailen?


Ikke vanskelig å se at jeg ikke er spesielt dreven på dette, så hvis noen kan svare på barnespråk er jeg takknemlig!