Tråd: Privatleasing
View Single Post
Telefonsamtaler lagres ikke i Norge med mindre a) en av deltakerne tar opp samtalen, b) Politiet har blitt gitt rett til bruks av tvangsmidler, som gjør at de tar opp avtalen.

Telenor kan nok bekrefte at samtalen har funnet sted, hvor lenge den har vart, og hvem som var i den. Men de har ingen tilgang til hva som faktisk ble sagt.