View Single Post
Godt skrevet rapport! Tror du kansje hadde litt for høye forventninger.

Sterke visuelle effekter med åpne øyne krever en ganske så "voksen" dose, med lukkede øyne opplever jeg 3 dimensjonale effekter på 2g+.
Å få en dyp meningsfull trip der man føler innsikt er ikke noe som er en selvfølge når man inntar psykadelika det kan skje men det trenger absolutt ikke det, selv på høye doseringer.

Merk deg at jo mer dosen øker jo mindre kontroll får du, du mister mer og mer virklighetsoppfatningen. På høye nok doseringer mister du faktisk kontakten helt med omverdenen og deg selv. Såkalt ego død.