View Single Post
Hvor har du disse vilkårene fra, en bitter kompis?

Jeg klarer ikke lese noe annet enn at disse påståtte «vilkårene» er bestemmelser som gjøres individuelt der det er nødvendig.


«Dersom det fremstår som nødvendig for en sikkerhetsmessig forsvarlig gjennomføring, skal kriminalomsorgen i perioden med møteplikt fastsette at prøveløslatte skal:»

https://www.kriminalomsorgen.no/proe...244620.no.html