View Single Post
Slet litt med matte selv når jeg begynte på høgskolen og det som hjalp meg var å drille hurtigmatte. For den startet i så rolig tempo med enkle stykker og med svært grundig forklaring at det faktisk var mulig å ta det til seg. Og etterhvert så ble det nesten som en liten lek, hver gang jeg fikk muligheten så forsøkte jeg å løse stykkene mentalt i hodet uten penn og papir og uten kalkulator. Stoppet etter første bind i den serien så jeg tok det ikke veldig langt. Men det viktigste var at jeg fikk matte-selvtillit, jeg fikk mange gode tips på hvordan regne hurtig og da gikk det bedre i de fagene jeg måtte regne. Dette sier kanskje mest om meg, for jeg hadde også endel store hull, var lat i timene på ungdomsskole og videregående og hadde dårlig konsentrasjon når det kom til lekser. Men jeg fikk stå karakterer i fag jeg fryktet stryk, så for meg var hutigmatte løsningen.