View Single Post
Hva med å ha timing i child komponentene og fyre en event til parent når de har noe å vise. På den måten beholder du kompleks timing logikk i childs og parent kun står ansvarlig for å vise den av de aktive komponentene den anser som viktigst