View Single Post
The Psychedelic Experience av Timothy Leary er visstnok utrolig lesning, men vet ikke hvorvidt den er relevant annet enn i forhold til bruken av psykedelia.