View Single Post
Injiserte ca 3,5 dl. GHB over en fire - fem dagers periode i sommer, merket ikke noe til tette bihuler.

Men bår vi først er inne på saken så blir jeg potte tett av en del hasj, spesielt lyse typer. Merkelige saker.