View Single Post
Sitat av MeTheWall Vis innlegg
Hvilket perspektiv er det du sikter til, hvem er det du svarer, er det meg du sikter til?
Jeg gir et eksempel på hvordan tvang forgår, ikke hvordan det har skjedd en gang for lenge siden.
Trafficking-ofre er under et konstant psykologisk og fysisk press om å måtte utføre seksuelle tjenester mot sin vilje.
Det at noen velger å selge kroppen sin av egen vilje utelukker ikke at det er mange som blir tvunget til det.

Så er det igjen dette med hvilke reelle valgmuligheter den som selger sex faktisk har.
Så lenge det er snakk om en person med utdanning/arbeidserfaring (eller er i full jobb men velger å slutte) og muligheten til å skaffe seg en inntekt på mer tradisjonelt vis, som velger å selge sex som et tilbud til mennesker som av forskjellige grunner velger å kjøpe sex, ja så er det vel ingen her som påstår at denne personen blir tvunget til å selge sex. Men, dersom det f.eks. er snakk om en person som p.g.a seksuelt misbruk gjennom store deler av livet, har valgt rus som en måte å slippe unna alt det som føles så tungt, "velger" å selge sex fremfor å bryte loven for å finansiere rusmisbruket, hvor frivillig er egentlig dette valget?
Vis hele sitatet...
Det var til deg ja, og slutten din kommer inn på kjernen av det jeg vil ta opp. Når kan en slik person noen gang hevdes å være autonom, utvunget og fri? På en måte gjør man det vanskeligere å bli ferdig med det som har skjedd, gjennom å holde tidligere traumer klare "bak døren" som utvei eller grunn til en spesifikk tolkning eller forståelse.
Tilsynelatende for alltid.

Man kan i praksis alltid dra frem det argumentet. La oss si at noen prostituerte seg som ung, ufrivillig. Etter din argumentasjon, så vil man aldri kunne si med sikkerhet at denne personen gjør sexarbeid frivillig eller uberørt av tidligere hendelser. Om enn god hensikt, så fratar det folk som har opplevde vanskelige ting sin fremtidige friskhet, autonomi og mulighet til å være på et like høyt funksjonsnivå som alle andre.

og så kan man jo spørre seg hvor representative trafficking-ofre er for alle typer sexarbeid i Norge, man kan spørre seg om de i det hele tatt er flertallet av sexarbeidere i Norge

Ikke sett noen tall på det i denne tråden
Sist endret av meaculpaUIO; 7. november 2019 kl. 16:16.