View Single Post
Husker åttitallet
MeTheWall's Avatar
Crew
Sitat av meaculpaUIO Vis innlegg
Med et sånt perspektiv så slutter tvangen aldri. Den kan alltid gjenopplives for å konstatere at noe galt har skjedd.
På et punkt må mennesker få lov å erklære seg ferdig med sin fortid, andre må kunne tro at tiden har leget et sår,
pasienten må få lov å erklære seg frisk eller ihvertfall i større grad betraktes som det. Dersom tidligere tvang
alltid kan gjenoppvekkes for å erklære en handling ufrivillig, selv som en sjanse eller mulighet, så blir det et slags sirkelargument.
Hvis tidligere tvang alltid kan påkalles, så er full autonomi aldri tilstede. Så er valgene i tvangen alltid fullt og helt negativt,
alltid fullt og helt preget av tvang. Selv om personen påstår det selv ikke er tilfellet.
Vis hele sitatet...
Hvilket perspektiv er det du sikter til, hvem er det du svarer, er det meg du sikter til?
Jeg gir et eksempel på hvordan tvang forgår, ikke hvordan det har skjedd en gang for lenge siden.
Trafficking-ofre er under et konstant psykologisk og fysisk press om å måtte utføre seksuelle tjenester mot sin vilje.
Det at noen velger å selge kroppen sin av egen vilje utelukker ikke at det er mange som blir tvunget til det.

Så er det igjen dette med hvilke reelle valgmuligheter den som selger sex faktisk har.
Så lenge det er snakk om en person med utdanning/arbeidserfaring (eller er i full jobb men velger å slutte) og muligheten til å skaffe seg en inntekt på mer tradisjonelt vis, som velger å selge sex som et tilbud til mennesker som av forskjellige grunner velger å kjøpe sex, ja så er det vel ingen her som påstår at denne personen blir tvunget til å selge sex. Men, dersom det f.eks. er snakk om en person som p.g.a seksuelt misbruk gjennom store deler av livet, har valgt rus som en måte å slippe unna alt det som føles så tungt, "velger" å selge sex fremfor å bryte loven for å finansiere rusmisbruket, hvor frivillig er egentlig dette valget?