View Single Post
Sitat av bennnern Vis innlegg
I begge situasjonene vil en person bli utsatt for vold som personen blir tvunget til men rammene for volden er av betydning for hvor hvor belastende volden vil bli for personen. Det samme tror jeg er tilfellet for prostitusjon.
Vis hele sitatet...
Rammene har åpenbart betydning for belastningen. I rene voldtekter også er det en stor variasjon av rammer som påvirker hvor belastende den enkelte hendelsen er. Det at det finnes grader av tvang rettferdiggjør ikke de mildere tilfellene.

Det er jo heller ikke gitt at det alltid er noe økonomisk tvang som ligger til grunn for prostitusjon.
Vis hele sitatet...
Opplagt ikke. Det trenger vel heller ikke gjelde samtlige, eller engang de fleste, tilfeller for at man kan argumentere for at det ikke er verdt risikoen.


For det andre finnes det ett interresant evolusjonspsykologisk argument for at salg av sex ikke medfører den samme psykiske belastningen som voldtekt (...)
Vis hele sitatet...
Man kan synes det er interessant å spekulere i hvorfor det burde eller ikke burde være belastende. Vel så interessant er det kanskje å undersøke om det er belastende. Hvor mange prostituerte har ptsd? Hvordan er det å ha ptsd? Det er kanskje mer relevant for problemstillingen enn hvordan du eller jeg tolker den evolusjonære bakgrunnen.