View Single Post
Et valid poeng, og et godt argument. Om jeg derimot var innforstått med at hora stod der fastlåst med en lenke om halsen og en pistol til hodet, ville ikke min moral stoppet meg så lenge jeg fikk gjøre mine egne rasjonelle vurderinger i forkant av ditt tenkte scenario.