View Single Post
Men det som verre er, det er at når du får igjen førerkortet, gjelder det bare for en begrenset tidsperiode før du må ha ny legeattest. Før måtte man søke til fylkeslegen også, men det tror jeg ikke man behøver lengre?
Fikk først igjen førerkortet for ett år, så for to nye, før jeg endelig fikk med ordinær gyldighet. Så du risikerer å pisse i årevis hvis legen bestemmer seg for det.