View Single Post
Jeg fikk muntlig beskjed fra min fastlege at det er ett år som gjelder for tyngre klasser, og 6 måneder for de andre. Du vil med stor sannsynlighet slippe 3 år, men prøver må du ta. Du kunne egentlig startet før du var helt ren og, så lenge de ser synkende verdier. Gå 6 måneder på prøvene og deretter bytt fastlege.