View Single Post
Sitat av _abc_ Vis innlegg
Men denne feriepengeutbetalingen til ledige nå, det blir jo rene bonuspenger. For de har jo ikke blitt trukket i feriepenger, slik som en vanlig ansatt blir.

Og om regjeringen først deler ut bonuspenger, vel da synes jeg at også andre svake grupper bør få ta del i covidbonusen.
Vis hele sitatet...
Det stemmer at arbeidsgiver ikke har trukket de, men uhorvelig mange tusen har mistet inntekt pga. statens tiltak, og fått mindre lønn i et år. Jeg ville vært forsiktig med å knytte en "men de fikk bonus!" til dette. Dersom folk lever under vedvarende dårlige forhold, er det ikke denne bonusutbetalingen som ville gjort noe fra eller til, det er selve ordningene man må se på.

For øvrig ville jeg heller rettet et kritisk blikk på selve feriepengeordningen, en absurditet i seg selv. Arbeidsgiver får rentefritt låne pengene dine gjennom året, disse burde heller vært utbetalt til arbeidstakere. Av statens mange oppgaver, vil jeg nødig inkludere å spare til ferie til fordel for arbeidsgiver.