View Single Post
Sitat av celtseus Vis innlegg
At regjeringa nekter arbeidsfolk feriepenger de trenger til å betale strøm, mat og huslån...
Vis hele sitatet...
Har ikke arbeidsledige egne ordninger med NAV for å få inn penger på konto? Feks sosialstønad?