View Single Post
Så var det klart. Arbeidsledige i 2020+2021 skal få feriepenger. Det er ikke varige endringer men covid endringer.

Dette forstår jeg ikke helt. Bør ikke slike endringer gjøres om permanent? Det ER en belastning for ledige at de får dårligere råd når de er ledige. Hvorfor er det tøffere å være ledig nå idag enn si for 2 år siden? Eller er det synd på ledige fordi det er så mange av dem? Hva har fått politikerne til støtte kun de ledige?

Og hvorfor stoppe der? Andre grupper som ikke har feriepenger burde kanskje også blitt tilgodesett med feriepenger? Men minstepensjonister og uføre, de er kanskje så godt vant til å klare seg på lite, en god del av dem klarer seg på så lite at de faktisk lever permanent under EU's fattigdomsgrense. Da har de jo vært fattige så lenge at de trenger jo ikke noe ekstra løft når det er covid. For de har jo selv valgt å bli fattige. Minstepansjonistene, og uføre som er kronisk syke. De kunne jo bare levd annerledes, unngått å bli syk så kunne de hatt et bedre liv. Nei jommmen bra de ikke får feriepenger og får smaken på litt luksusliv.

Er feriepenger et friere i et valgår? Om det virkelig bare er storsinn og medfølelse for at det er vondt når folk uskyldig får nedsatt livskvalitet og kjøpekraft så burde vel et slikt gode inkludere flere enn bare de arbeidsledige? Hvorfor skal kun de få denne tiltrengte og eksklusive "time outen" fra sprengt budsjett og næringssorg? Det er andre svake grupper som også burde blitt inkludert.
Sist endret av _abc_; 11. februar 2021 kl. 15:00.