View Single Post
For å få 230V ut av denne må det kobles 32V på de ledningene som er merket med 16V eller 88V på ledningene som er merket med 44V. Du får da 230V mellom ledningene som er merket med 115V. Men dette er ikke å anbefale da det avviker fra hva ringkjernetrafoen er designet for.