View Single Post
Vanlig inert fluorid
aluminiumfluorid's Avatar
Donor
Etter det du oppgir, så er det tre spoler i trafoen, en til 115 V, en til 44,7 V og en til 16 V.