View Single Post
spQ
Dyslectic Mind
spQ's Avatar
Shit man.. Hvis du har printer, ta å print ut bilder av Spiss flein soppen eller kjøp deg en sopp bok å ta den med ut på tur.
Det der er så langt i fra flein sopp som du kan få det, desverre.