Tråd: 1g mdma
View Single Post
Det du/dere gjorde feil her var redoseringen.

0,5g er også en stor dose, men er ikke i nærheten sammenliknbart med 1g.

På mdma så er ikke dosen proporsjonal med effekten. 300mg-400mg burde holde for de aller fleste iløpet av en hel natt.