View Single Post
Sjømannslegen tester normalt ikke for drugs dersom det ikke er spesifikk mistanke eller historikk som tilsier det. Urinprøven er for å utelukke helsemessige forhold som t.d. diabetes.