View Single Post
Sitat av SoppVandrerne Vis innlegg
Ikke for å være pessimist, men har du kilder på dette? Takk på forhånd.
Vis hele sitatet...
Tollvesenet sa det er reseptpliktig pga N-PHENYLACETYL.
Jeg spurte deretter legemiddelverket om N-PHENYLACETYL:

Statens legemiddelverk forvalter regelverket som gjelder legemidler, og vurderer hvorvidt et produkt/urt/substans er et legemiddel eller ikke. Det legges vekt på hvorvidt produktet inneholder legemiddelsubstans/urt og/eller det benyttes en medisinsk påstand om produktet. Det foretas en helhetlig vurdering av det aktuelle produktet hvor blant annet innhold, form og hvordan det markedsføres blir vektlagt.

I forskrift om legemidler § 1-3 fremgår det at et legemiddel er ”ethvert stoff, droge eller preparat som 1) utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr; eller 2) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning, eller for å påvise sykdom.

Statens legemiddelverk har foretatt en vurdering av enkelte stoffer og urter med medisinsk effekt. Forskrift om legemiddelklassifisering § 2 (Legemiddellista) og § 4 (Urtelista) inneholder en oversikt over disse stoffene/urtene. Forskriften kan hentes på http://www.lovdata.no/for/sf/ho/xo-19991227-1565.html. Det gjøres oppmerksom på at disse listene ikke er fullstendige.

Substansen du viser til vil anses som et reseptpliktig legemiddel.

Postforsendelser med legemidler er ikke tillatt fra land utenfor EU/EØS.
Postforsendelser med legemidler er tillatt til personlig, medisinsk bruk fra land innenfor EU/EØS, så fremt kriteriene nedenfor er oppfylt;

Innførsel av postpakker og andre forsendelser av legemidler til personlig medisinsk bruk er tillatt når det dreier seg om legemidler som er lovlig ervervet i et EØS-land. Unntatt er legemidler med innhold av narkotika m.v., og legemidler som anses som dopingmidler. Med personlig bruk menes: En persons medisinske bruk av et legemiddel til seg selv. Tollvesenet kan be om dokumentasjon på at legemiddelet er lovlig ervervet, og at det er til personlig medisinsk bruk. Slik dokumentasjon er typisk en resept eller legeerklæring. Mengden legemiddel importert må ikke overstige tre måneders forbruk. Innførsel av legemidler til dyr er ikke tillatt. Se mer informasjon på våre nettsider: http://www.legemiddelverket.no/Impor...r/default.aspx.

Kjøp av legemidler og legemiddellignende produkter fra utlandet over internett innebærer dessverre en generell risiko for forbrukeren, både hva angår bruk av produktet og økonomiske utlegg.
Vis hele sitatet...