View Single Post
Ser TS spør etter smartdrugs for å øke fokus og energi, men kan Noopept brukes til å øke korttids og landtids hukommelse og konsentrasjon?

Jeg tviler på det finnes, men jeg spør likevel. Finnes det smartdrugs for å øke inteligens?