View Single Post
Multi-dysfunksjonell
somnium's Avatar
Modafinil som nevnt over - eller den litt mer lovlige Adrafinil (metaboliseres til Modafinil) er nok det som fungerer best.

smartere blir du derimot ikke sånn umiddelbart, men det hjelper til å plutselig føle deg våken og opplagt selv om du for 1 time siden var klar til å ta ufrivillig kveld.