View Single Post
Sitat av WouwseP fra 3 år tilbake:

"Når det kommer til andre stoffer så unner jeg ingen barn å vokse opp med foreldre som er narkomane. Da er det muligens bedre å bli sendt vekk av barnevernet (?). Usikker på hva jeg mener om det."

Hva endret seg?