View Single Post
Kanskje rusfrihet over tid ville vært det beste. Vet det er vanskelig da det blir verre før det blir bedre. Mange andre faktorer også. Kosthold, nok sol, begrense skjermbruk på kveld osv. Ikke lett det med søvn. Man havner fort i en sånn catch 22 med det.