View Single Post
ओम नमो नारायण
Dodecha's Avatar
DonorCrew
Det kan ha med ekspertise å gjøre, en allmennlege er nettop dét, generelt praktiserende og må ha en god forståelse av flere områder.
Legen skal stille diagnosen og muligens ha noe med planlegging av behandling men i mange tilfeller så henvises du videre til den avdelingen med relevant ekspertise.

Har du f.eks vorter så sendes du til hudklinikken på sykehuset, det er ikke almennlegen din som gjør behandlingen. Det er det samme her: Legen har en generell forståelse men vil involvere Ara da de sitter på mye mer relevant kunnskap og erfaring.

Legene er også under noe press. På en side er det press fra pasienter til å foreskrive vanedannende stoffer, mens myndighetene krever forsiktighet: både statsforvalter, og fylkeslegene har advart mot utskriving av slike medikamenter. Det er også vært høringer rundt problemet med for mye utskriving av vanedannende medikamenter.

Jeg skjønner godt at fra ditt ståsted så vil du være ferdig med dette og fortsette livet. Men i motsetning til Rema så er ikke det enkle ofte det beste. Det høres kanskje veldig urettferdig ut men det er ikke en rettighet at du skal kunne kureres for avhengigheten uten noe ubehag, på samme måte som at noen som er operert ikke får så mye smertestillende i restitueringsperioden at de ikke kjenner noe smerte.

Så, gjerne forklar legen din hvordan det oppleves og hva du mener går bra og ikke men de har det siste ordet i behandlingen.