View Single Post
Jeg er for EU, tror ikke folk her på berget vet best i korte trekk