View Single Post
Noen av dem får vel en sånn 6 sans for hvem som er ute på noe kriminelt. Kroppspråk og ansiktsutrykk og sånn.