View Single Post
Har de ikke en sånn søvnavdeling på sykehuset hvor de kan kartlegge søvnmønsteret ditt?