View Single Post
Du kan nekte å ta prøve. Kjører du ruset eller dreper noen kan de tvinge deg til å ta blodprøve.