View Single Post
Psykisk ustabil
100
Fysiske symptomer bør du ikke ta så lett på, kontakt helsevesenet og fortell dem dette.