View Single Post
Du kan sende pm med spørsmål. Ser den at du ikke vil virke vanskelig. Men ting skal foregå på en skikkelig måte fra barnevernet sin side.