View Single Post
Det er bedre å være bakfjern enn fjern ja hvis det var det du mente. Jeg drev mest med foreldreveiledning så traff ingen andres barn bakfjern selv om jeg mener det ikke hadde vært et problem.

Og man kan jobbe i et system uten å være enig i alt som skjer.