View Single Post
Fikk avslag 2017 og de sa:
Du må dokumentere følgende:
 kopi av husleiekontrakt
 betalt husleie, i form av bankutskrift
 kopi av vedtak på arbeidsavklaring
 evt. andre opplysninger som du mener vi bør vite, f.eks. utgifter i forbindelse med sykdom
Hvis du sender oss svar etter at du har fått skatteoppgjør eller annet vedtak om skattebegrensning fra
skattekontoret, blir dette behandlet som en klage til Skatteklagenemnda. Klagefristen utløper seks uker
etter at du har mottatt vedtak eller skatteoppgjør.

Kan nok klare å få dokumentert alt det der, bortsett fra husleiekontrakt, da jeg ikke har noen formell husleiekontrakt, men betaler husleie hver mnd. Er det i strid med noen regler? Noen med peiling?