View Single Post
Ingen tripkiller i AP forstand. Men demper betraktelig på lik linje som alkohol