View Single Post
Sitat av naratengonti Vis innlegg
VeraCrypt er sikrest. BitLocker er enklest. For de aller fleste vil BitLocker være mer enn godt nok. Også for de som driver med aktiviteter på skråplanet. BitLocker er også enklere å ta i bruk.
Vis hele sitatet...
Kva er grunnlaget for å påstå det?
Sitat av naratengonti Vis innlegg
Det er to ulike krypteringsmetoder i BitLocker. Det ene er XTS. Da blir hele disken kryptert. Også ubrukt plass. Den andre metoden er CBC. Der krypteres bare filer som skrives over på disken. Ubrukt plass forblir ukryptert. Jeg vil anbefale XTS.
Vis hele sitatet...
Nei. XTS og CBC er to ulike måter å bruke AES-algoritma på. Det har ingenting med om du ved oppsett av bitlocker krypterer all plass, eller kun brukt plass.

Er det ein heilt ny disk med ny installasjon er det ikkje stort poeng i å kryptere ubrukt plass.

Forøvrig: kvifor anbefaler du XTS?