View Single Post
Jeg er ikke enig i tolkningen som er gitt tidligere her. Eller, i det minste så er det altfor lite informasjon til å egentlig tolke noe.

Hvilken test ble gjort? Hva mener han med "høyt" - er det en kategori i skåringsverktøyet (hvor "høyt" typisk er over 1 standardavvik) eller er det en mer uformell betegnelse på at du skåret noe over gjennomsnittet? Hvor mye skåret du i hver kategori? Hvis snittet er 50, standardavviket er 10 og du skårer 61 så kan det være i kategorien "høyt", men du er neppe særlig forskjellig fra en som skårer 60 og da er "normal". Osv. Det må brukes skjønn.

Dessuten vil ingen fornuftig fagperson basert på en enkelt test diagnostisere en pasient med intet mindre enn 4 personlighetsforstyrrelse. Det er stor usikkerhet forbundet med slike tester hvor man selvrapporterer. Det må være en del av et større bilde. Nå kan det godt hende at psykologen har alt har dannet seg et bilde av deg og finner at det stemmer, men det er en annen sak.

Kan det bli brukt mot deg? I utgangspunktet ikke. Journalen din er personlig og konfidensiell og du havner jo ikke i noe sentralt register som noen kan sjekke opp. Det er svært strenge regler for hvem som kan se i journalen din - i utgangspunktet kun i forbindelse med behandling eller etterarbeid. Man kan selvsagt selvsagt se for seg at det kan bli brukt (ikke nødvendigvis mot deg) i en evt rettssak om du skulle rote deg bort i et eller annet alvorlig. Man kan selvsagt også se for seg at det kommer opp i behandling, og det kan hende du da føler det blir brukt mot deg, men det er jo ikke det som er målet. Dersom du har alle disse personlighetsforstyrrelsene så er uansett det minste problemet ditt at de står skrevet i en konfidensiell journal.

Bekymret? Vel, ikke mer enn før denne testen. I hvilken grad du lar eventuelle diagnoser påvirke hvordan du oppfører deg er helt opp til deg selv. Det høres ut som en ekstremt lite produktiv strategi å i det hele tatt tenke på det. Du er den du er uansett. Om du ser diagnoser som en "unnskyldning" for å oppføre deg enda mer i henhold til disse så høres jo det ut som en hel liten personlighetsforstyrrelse i seg selv.

Så vidt meg bekjent er ikke personlighetsforstyrrelser noe som diskvalifiserer en for feks førerkort. Om disse får deg til å gjøre ting du ikke burde gjort og gjennom det bryter det generelle kravet for det å inneha førerkort så er det grunnet oppførselen og ikke fordi det evt står i en journal.