View Single Post
Denne tråden burde bli obligatorisk å lese og reflektere over i alle barne- og ungdomsskoler. Jeg tror det ville hatt stor preventiv effekt for de fleste.