View Single Post
Queen of Blades
Jonta's Avatar
DonorCrew
Om du leste så langt kom du kanskje over denne også:
Sitat av Legemiddelverket
At Viagra Reseptfri (sildenafil) godkjennes som reseptfri medisin med veiledning kan være med på å redusere ulovlig og farlig nettkjøp. I en av fire kontrollerte postsendinger finner man ulovlig legemidler, og i mange av tilfellene er det snakk om potensmidler. I 2018 ble det destruert omkring 8000 legemidler som ble avdekket i post- og kurerforsendelse og rundt 30% av disse var potensmidler.
Vis hele sitatet...
Tipper «mange yngre» står for en betydelig andel av disse 30%, særlig fordi de er flauere over å spørre lege selv, og tror de kommer til å ha større problemer med å få resept. Samt at de yngre er fortrolige med å bestille fra utlandet via internett.

Ungdommen får til dumskap allerede

Finnes det fordeler og ulemper ved tiltaket? Ja. Lite overraskende. Ugjennomtenkt er det neppe. Og jeg tipper de fleste er mer forsiktige med stoffer som påvirker genitaliene