Tråd: MDG vs Rødt
View Single Post
Sitat av Myoxocephalus Vis innlegg
Ja. Det er tilrådelig å vurdere konsekvensene av et tiltak før det gjennomføres. Veie kost opp mot nytte. Derfor spør jeg deg igjen:Hva har størst global miljømessig nytte av å redusere
  1. norsk petroleumseksport, eller
  2. norsk fødselsrate?
Vis hele sitatet...
Sannsynligvis å redusere norsk fødselsrate.
Litt avhengig av hva som tar over for norsk oljeproduksjon risikerer tross alt å gjøre vondt verre.

På petroleumsfronten er vi altså en supermakt, enten de nåværende tallene tilsier en andre, tredje eller tyvende plass. På barnefronten er vi derimot et latterlig lite land med en fødseksrate som allerede er så lav at vi er avhengige av innvandring for å holde folketallet stabilt. Hvor synes du vi kan oppnå mest og få mest gjennomslag i internasjonal sammenheng?


Så var det konsekvenser! Hva har størst negative konsekvenser for nåværende og kommende generasjoner i Norge? Får vi det kjipest om vi
  1. reduserer vår inntekt (og således kanskje levestandard), eller
  2. reduserer de lave fødselstallene ytterligere?
Er dette virkelig noe vi trenger å utrede og kontemplere over?
Vis hele sitatet...
Petroleumsnæringen er grunnen til at vi i Norge har det godt som vi har. Bortsett fra det, fisk og noe grønn elektrisitet produserer vi svært lite andre land trenger. I tillegg er vi et kostbart land å drive med en enorm offentlig sektor. Uten oljepenger og med høyere innkjøpspriser på alt vi forbruker, risikerer vi å synke ned i dyp fattigdom.

Å redusere fødselstall vil spare oss for kostnader, i er ganske mange millioner mennesker som står klare for å overta for de som ikke blir født.

Men er ikke da en reduksjon i folketallet her på berget nettopp en slik symbolpolitikk du forrakter? Hvis vi ikke oppnår noe annet enn å gå foran med et godt eksempel så er jo gesten per definisjon symbolsk!

Hva så? At du innser at det er ugjennomførbart endrer ikke det faktum at du mener det er riktig.

Slik jeg ser det ønsker du at vi skal gjennomføre drakoniske endringer som vil ha ekstremt negative konsekvenser for oss selv (slutte å få barn), til tross for at denne handlingen neppe vil påvirke verden som helhet overhode. Videre ønsker du at vi ikke skal bruke den makten vi faktisk har i kraft av å være en av verdens største petroleumsaktører, fordi du mener vi ikke kan oppn"noe med det og det vil ha negative konsekvenser for oss. Argumentet ditt kunne vært et vers i ei barnevise av Alf Prøysen...
Vis hele sitatet...
Jeg ble altså spurt om å foreslå et tiltak. Jeg forslo noe på en svært vag måte, da faktumet er at det er få store tiltak vi i dag kan gjøre for å kutte i utslippene. Ikke heng deg for mye opp i det. Konkrete tiltak er ikke symbolpolitikk. Symbolpolitikk er å stoppe å produsere olje, for deretter å fortsette å forbruke like mye olje indirekte og direkte.
Sist endret av legalize_it; 8. september 2019 kl. 13:06.